Pełna księgowość - Biuro Rachunkowe Milanówek

Pełna księgowość

Milanówek Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe – Milanówek oferuje prowadzenie pełnej księgowości.

Naszymi klientami są nie tylko osoby fizyczne czy jednoosobowe działalności gospodarcze ale również spółki, od których prawo obligatoryjnie wymaga aby prowadzona była pełna księgowość. Dzięki naszemu zaangażowaniu i doświadczeniu nasze biuro rachunkowe, jako jedno z nielicznych w Milanówku, świadczy również takie usługi. Obsługa księgowa dużych, małych spółek lub po prostu tych, które oczekują iż zewnętrzna kancelaria księgowa poprowadzi ich księgowość, jest tym co robimy na co dzień. W ramach pełnej księgowości proponujemy Państwu m.in.:

 

Księgowość dla spółek prawa handlowego

 

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej, dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa, włącznie z odpowiednimi załącznikami do objaśnień pozycji bilansu oraz rachunku strat i zysków
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego oraz NBP
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących gospodarczego rozwoju spółki wg wytycznych Klienta
 • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego
 • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku VAT

 

 Pełna księgowość w przystępnej cenie

Jeśli rachunkowość Państwa spółki wymaga indywidualnego podejścia prosimy o kontakt, a na spotkaniu z całą pewnością ustalimy warunki i usługi dostosowane do Państwa potrzeb.