Księgowość uproszczona - Biuro Rachunkowe Milanówek

Księgowość uproszczona

usługi księgowe MilanówekNie zawsze księgowość musi być prowadzona na zasadach ogólnych. Dla tych przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania ustawy możliwe jest aby rachunkowość prowadzona była na zasadach uproszczonych. Księgowość uproszczona opiera się na prostych zasadach gromadzenia danych finansowych, mających na celu określenie zobowiązań podatkowych małych przedsiębiorców.

 

 

 

 

 

Istnieją 3 podstawowe formy uproszczonej księgowości, które przedsiębiorca:

 

 • karta podatkowa – dostępna jedynie dla nielicznej grupy przedsiębiorców, która polega polegająca na płaceniu stałej określonej kwoty podatku, co miesiąc Wysokość tej kwoty wyczytujemy z tabeli publikowanych przez ustawodawcę.
 • ryczałt ewidencjonowany – również obwarowany wieloma limitami sposób naliczania podatku, polegająca na tym, iż płacimy określoną stawkę podatku zależną jedynie od przychodu, z pominięciem kosztów. Plusem tego rozwiązania jest to, ze stawki ryczałtu są dużo mniejsze niż standardowe stawki podatku dochodowego. Minusem jednak to, że podatek płacimy od wysokości sprzedaży (przychodu) niezależnie, czy zarobiliśmy, czy nie.
 • książka przychodów i rozchodów – to najpopularniejsza obecnie, prosta i stosunkowo prosta metoda obliczania podatku. Tego rodzaju forma prowadzenia księgowości polega na sumowaniu przychodów i kosztów w specjalnej księdze, którą określa się, jako Książka Przychodów i Rozchodów. Podatek wyliczany jest od różnicy i chociaż wyższy niż w przypadku ryczałtu, płacony jedynie w przypadku wykazania zysku.

 

Jak widać księgowość uproszczona ma wiele zalet, szczególnie dla małych przedsiębiorców, dla których prowadzenie pełnej księgowości byłoby zbyt skomplikowane i kosztowne. Niestety wadą jest to, że biuro rachunkowe nie jest w stanie w tym przypadku powiedzieć nam nic więcej poza wysokością podatku i ewentualnie poziomem przychodów. Jeżeli zależy nam na uzyskiwaniu większej ilości danych, bardziej skomplikowanych analizach i raportach finansowych mamy do wyboru pełną księgowość bądź prowadzenie analiz na własną rękę np. przy użyciu arkusza Exela.

 

Biuro rachunkowe Milanówek – Magdalena Fijak przygotowało ofertę uwzględniającą prowadzenie księgowości uproszczonej:

 

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych ,do których zobowiązany jest podatnik
 • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz kontrola poprawności wpłat do US
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A , PIT-28
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych
 • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie z ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • przygotowywanie przelewów do ZUS
 • reprezentacja Klienta podczas kontroli ZUS

 Jeśli powyższa obsługa księgowa nie spełnia Państwa oczekiwań, prosimy o kontakt, a z całą pewnością będziemy w stanie zaproponować indywidualne usługi księgowe.